Makaleler

 İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA ALACAĞIN TEMLİKİ
Bir hak veya mala sahip olan kişi, bu sahip olduğu hak veya mal üzerinde herhangi bir kısıtlama olmadığı müddetçe serbest bir şekilde tasarruf edebilir.

BİZE DE BİR MALRAUX LAZIM
Ülkemizdeki başlıca kentlerin tarihinin 9-10 bin yıl öncesine dayanmasına rağmen Avrupa şehirleri henüz genç yaştadır.

-
6306 Sayılı Kanun 16.5.2012’de yayınlandı. AYM 01.03.2014 de 10 ayrı hükmünü, 2017 de bir adet hükmünü iptal etti. İki defa değişiklik ve eklemeye uğradı.3194 Sayılı İmar Kanunumuz ise 1985 tarihli ve 25 defa değişikliğe uğrayarak, 40 civarında hükmü değişti.7201 Sayılı Tebligat Kanunumuz 1959 tarihli, bir çok maddesi değişti...

Kentsel Dönüşüm
16 Mayıs 2012 tarihli 28309 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’un amacı; afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde, fen ve sanat norm ve standartlarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşama çevrelerini teşkil etmek üzere...

Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması
Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması

İZMİR’DE MEYDANA GELEN DEPREM SONRASI HUKUKSAL VE CEZAİ SORUMLULUKLAR
İZMİR’DE MEYDANA GELEN DEPREM SONRASI HUKUKSAL VE CEZAİ SORUMLULUKLAR