İMAR BARIŞI ÇALIŞTAYI HİLTON GARDEN INN BEYLİKDÜZÜ

“Tüm Yönleriyle İmar Barışı Çalıştayı” Hilton Garden Inn Beylikdüzü’nde yapıldı.
 
Çalıştaya Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Eren Kaya, ESİDER Başkanı Fevzi Torolsan, İSİFED Başkanı Muammer Ömeroğlu, konuşmacılar GHE Başkanı Av. Ali Yüksel ve GHE Kurucularından İMPO İmar Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Oflaz ile çok sayıda sanayici katıldı.
 
Esenyurt İşadamları Derneği ve Gayrimenkul Hukuku Enstitüsü tarafından düzenlenen Çalıştayda, Gayrimenkul Hukuku Enstitüsü Başkanı Av. Ali Yüksel ve İMPO İmar Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Oflaz konuşma yaptı.
 
Çalıştayın açılışını ve moderatörlüğünü ESİDER Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Torolsan yaptı.
 
Yasanın çıkmasıyla bölgedeki bilgi ihtiyacının arttığını belirten Torolsan, ESİDER olarak GHE ile birlikte konuyu ele almak ve sanayicilerin sorularını yanıtlamak istediklerini söyledi. 
 
Çalıştaya katılan İSİFED Başkanı Muammer Ömeroğlu da bir konuşma yaparak katılımcıları selamladı.
 
Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Eren Kaya, yasa ve hükümler bina ve arsa sahiplerini nasıl etkileyecek sorularıyla ilgili sanayici ve iş insanlarına bilgiler paylaştı.
 
“ŞEHRİN YENİDEN PLANLANMASI”
 
İMPO İmar Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Oflaz yaptığı sunumda bugüne kadar birçok şehrin imar planlamasında görev aldığını belirtti. 
 
Oflaz, “Bugün bir şehrin planlamasını yapabilmek için 25 yıl sonrasını hayal edebilmek gerekiyor. Kentsel dönüşümde önemli rol şehir planlamacılarına düşmektedir. Kentsel dönüşüm dediğimiz şey şehrin yeniden planlanması, yeniden etaplanması gelişme eğilimlerinin belirlenmesidir” dedi. Sunumunun ardından katılımcıların sorularını yanıtladı.
 
KANUN NE GETİRİYOR?
 
Gayrimenkul Hukuku Enstitüsü Başkanı Avukat Ali Yüksel, ”Kanun ile ilgili bilgi verdi. Öncelikle kanunda Bina değil Yapı kavramı var. Bunun anlamını iyi düşünmek gerekiyor. Yasanın 31.12.2017 tarihinden önce yapılmış kaçak, ruhsatsız, ruhsata veya eklerine aykırı yapılar için geçerli olduğunu, 31.12.2017 tarihinden geriye doğru hangi tarihte yapılan yapının kapsama gireceği belirtilmediğinden 1900 yılında veya daha önce yapılmış bir yapının da bu kapsama girdiğini belirtti.
 
YAPI KAYIT BELGESİ
 
7143 Sayılı Kanunun kapsamındaki binaların Yapı Kayıt Belgesi alacağı yönünde bilgi aktaran Yüksel, “İlk imar affı 10.06.1933 tarihli 2290 sayılı “Belediye Yapı ve Yollar Kanunu” ile imar affı çıkarılmıştır. Bu tarihten sonra kısmi veya tam olarak 15′e yakın af çıkmıştır. Af kavram olarak bir üst merciin alt katmanda kalanı tek taraflı olarak bir cezadan kurtarmasıdır, kusurunu görmemesidir, İmar Barışı kanununda tek taraflı bir af yok, devlet bir bedel alarak bina sahibine bir belge, bir statü veriyor. Bu sebeple ” imar barışı ” demek kavram olarak daha doğru. Yapı kayıt belgesi, bir tapu değildir, bir gecekondu tapu tahsis belgesi de değildir, hukuksal nitelik olarak bir ”Kullanma ve İskana Hazırlık Belgesi’dir. Birden çok malikli binalar ile miras binaları ve sahiplerinden bazılarının yurt dışında ya da kayıp olduğu binalar için süreç çalışmaya başladı ama süreç kısa. Bu tip binaların maliklerinin bir araya gelmesi ve karar almaları zor. Diğer taraftan, arsa ile üzerindeki yapının hak sahipliği farklı olan yapılar var, bu yapının malikleri binadaki pay ve arsadaki payın farklı olması sebebiyle problem yaşayacak ve mahkemelik olacaklar. Bu yapıların kentsel dönüşüme gitmesi esnasında da binalar var mı sayılacak yoksa yok mu sayılacak sorusu gündeme geldiğinde YKB belgesi alan binada yok saymak mantıklı olmayacaktır. Bu dönemde yapının güçlendirilmesinin artacağını düşünüyoruz, daha geniş veya yüksek yapı yıkıldıktan sonra daha az imarla daha küçük olacaksa, malikin yapıyı koruması menfaatine olacaktır. Ormanlık alanlar, SİT alanları ve tarımsal alanlardaki yapılarla alakalı daha açık bir hüküm bulunması faydalı olurdu. Sosyal Donatı alanında kalan hazine arazilerindeki yapılar YKB alamayacak.
 
Yapı Kayıt Belgesi (YKB) almak için üç ön şart vardır. Birincisi: Yapı kayıt için gerekli müracaatı yapmak. İkincisi; Gerekli bedeli ödemek. Üçüncüsü ise YKB verilmeyecek alanlarda olmamak, mülkiyeti ihtilaflı yapılarda önce başvurmak çok önemli, önce başvuran YKB alacağı için diğerlerinin başvurusu sisteme giremeyecek, bu durumda mağduriyet olacak, yani başvuru için bakanlığa önce giden hak sahibi görünecek. Ayrıca, başvurularda doğru belge ve bilgiyle müracaat yapılmaması durumunda hapis cezası öngörülmüş ve ödenen bedelin de yanması söz konusu, bu bakımdan başvuru dosyalarını hukukçu, mimar ve kadastro ya da harita mühendisi de görmeli ve onaylamalı… Tamamen Kaçak yada ruhsata aykırılıkla kaçağa dönüşmüş olan Yapılarda maliklerden birisi kendi kısmı için tek başına YKB alamayacak, binanın tamamını kapsayan bir YKB alacak ve tamamını ödemeden de belge düzenlenmeyecek. Bir yapı içinde birden fazla YKB olmayacak. İskanlı ama iskandan sonra bazı eklendiler veya kaçak kısımlar yapılmış olan binalarda ise, her bağımsız bölümün kendi kaçağı ile ilgili YKB düzenleme imkanı var. Kaçak ortak alanda ise, bahçede, otoparkta ya da çatıda ya da kapıcı dairesinde. Böyle durumda ise tüm maliklerin başvurusu gerekir” dedi.
Yapı Kayıt Belgesi ( YKYB) için müracaatı kimin yapacağı, 3. kişiye ait Bir arsayı haksız işgal eden kişinin YKB için başvuru yapıp yapamayacağı, yapı için başkasının YKB başvurusunda bulunmaması nasıl önlenebileceği ve hazine taşınmazlarında rayiç hesaplamalarının nasıl olacağı konusunda bilgiler aktardı.
 
Konuşmaların ardından çalıştay soru-cevaplarla son buldu.
 
Gayrimenkul Hukuku Enstitüsü, İmar Barışı yasasıyla ilgili danışmanlık hizmeti vermektedir.