İMAR BARIŞI ÇALIŞTAYI – DEDEMAN İSTANBUL GAYRETTEPE YAPILDI

Gayrimenkul Hukuku Enstitüsü ve Sivaslı Sanayici İşadamları Grubu Derneği tarafından “Tüm Yönleriyle İmar Barışı Çalıştayı” Dedeman İstanbul Gayrettepe’de yapıldı.
 
18 Temmuz 2018 Çarşamba günü 16:00-19:00 arası gerçekleştirilen çalıştayın açılışını Sivaslı Sanayici ve İşadamları Grubu Derneği Başkanı Hüsnü Eken yaptı.
 
Çalıştaya İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sedat Ayanoğlu, GHE Başkanı Av. Ali YÜKSEL ve Tapu Kadastro Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet Yiğit katıldı ve sunum gerçekleştirdi. 
 
Çok sayıda sanayici ve iş insanının katıldığı çalıştaya GHE Yönetim Kurulu Üyesi, Çekmeköy Belediye Başkan Yardımcısı Latif Coşar, Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Sadi Özata da katıldı.
 
Açılış konuşmasını gerçekleştiren Sivaslı Sanayici ve İşadamları Grubu Derneği Başkanı Hüsnü Eken, çıkan kanunun çok önemli olduğunu belirterek uzmanları tarafından konunun anlatılacağını ve katılımcıların sorularının yanıtlanacağını belirterek Gayrimenkul Hukuku Enstitüsü Başkanı Av. Ali Yüksel’e teşekkür etti.
 
KANUN NE GETİRİYOR?
 
Gayrimenkul Hukuku Enstitüsü Başkanı Avukat Ali Yüksel, ”Kanun ile ilgili bilgi verdi. Öncelikle kanunda Bina değil Yapı kavramı var. Bunun anlamını iyi düşünmek gerekiyor. Yasanın 31.12.2017 tarihinden önce yapılmış kaçak, ruhsatsız, ruhsata veya eklerine aykırı yapılar için geçerli olduğunu, 31.12.2017 tarihinden geriye doğru hangi tarihte yapılan yapının kapsama gireceği belirtilmediğinden 1900 yılında veya daha önce yapılmış bir yapının da bu kapsama girdiğini belirtti.
 
YAPI KAYIT BELGESİ
 
7143 Sayılı Kanunun kapsamındaki binaların Yapı Kayıt Belgesi alacağı yönünde bilgi aktaran Yüksel, “İlk imar affı 10.06.1933 tarihli 2290 sayılı “Belediye Yapı ve Yollar Kanunu” ile imar affı çıkarılmıştır. Bu tarihten sonra kısmi veya tam olarak 15′e yakın af çıkmıştır. Af kavram olarak bir üst merciin alt katmanda kalanı tek taraflı olarak bir cezadan kurtarmasıdır, kusurunu görmemesidir, İmar Barışı kanununda tek taraflı bir af yok, devlet bir bedel alarak bina sahibine bir belge, bir statü veriyor. Bu sebeple ” imar barışı ” demek kavram olarak daha doğru. Yapı kayıt belgesi, bir tapu değildir, bir gecekondu tapu tahsis belgesi de değildir, hukuksal nitelik olarak bir ”Kullanma ve İskana Hazırlık Belgesi’dir. Birden çok malikli binalar ile miras binaları ve sahiplerinden bazılarının yurt dışında ya da kayıp olduğu binalar için süreç çalışmaya başladı ama süreç kısa. Bu tip binaların maliklerinin bir araya gelmesi ve karar almaları zor. Diğer taraftan, arsa ile üzerindeki yapının hak sahipliği farklı olan yapılar var, bu yapının malikleri binadaki pay ve arsadaki payın farklı olması sebebiyle problem yaşayacak ve mahkemelik olacaklar. Bu yapıların kentsel dönüşüme gitmesi esnasında da binalar var mı sayılacak yoksa yok mu sayılacak sorusu gündeme geldiğinde YKB belgesi alan binada yok saymak mantıklı olmayacaktır. Bu dönemde yapının güçlendirilmesinin artacağını düşünüyoruz, daha geniş veya yüksek yapı yıkıldıktan sonra daha az imarla daha küçük olacaksa, malikin yapıyı koruması menfaatine olacaktır. Ormanlık alanlar, SİT alanları ve tarımsal alanlardaki yapılarla alakalı daha açık bir hüküm bulunması faydalı olurdu. Sosyal Donatı alanında kalan hazine arazilerindeki yapılar YKB alamayacak.
 
Yapı Kayıt Belgesi (YKB) almak için üç ön şart vardır. Birincisi: Yapı kayıt için gerekli müracaatı yapmak. İkincisi; Gerekli bedeli ödemek. Üçüncüsü ise YKB verilmeyecek alanlarda olmamak, mülkiyeti ihtilaflı yapılarda önce başvurmak çok önemli, önce başvuran YKB alacağı için diğerlerinin başvurusu sisteme giremeyecek, bu durumda mağduriyet olacak, yani başvuru için bakanlığa önce giden hak sahibi görünecek. Ayrıca, başvurularda doğru belge ve bilgiyle müracaat yapılmaması durumunda hapis cezası öngörülmüş ve ödenen bedelin de yanması söz konusu, bu bakımdan başvuru dosyalarını hukukçu, mimar ve kadastro ya da harita mühendisi de görmeli ve onaylamalı… Tamamen Kaçak yada ruhsata aykırılıkla kaçağa dönüşmüş olan Yapılarda maliklerden birisi kendi kısmı için tek başına YKB alamayacak, binanın tamamını kapsayan bir YKB alacak ve tamamını ödemeden de belge düzenlenmeyecek. Bir yapı içinde birden fazla YKB olmayacak. İskanlı ama iskandan sonra bazı eklendiler veya kaçak kısımlar yapılmış olan binalarda ise, her bağımsız bölümün kendi kaçağı ile ilgili YKB düzenleme imkanı var. Kaçak ortak alanda ise, bahçede, otoparkta ya da çatıda ya da kapıcı dairesinde. Böyle durumda ise tüm maliklerin başvurusu gerekir” dedi.
Hazine ve Orman Arazilerindeki Yapıların Durumu ile ilgili İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sedat Ayanoğlu bilgi verdi.
 
Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Ayaz ise Belediye Açısından Yasanın Uygulanması konusunda katılımcıları bilgilendirdi.
 
Tapu Kadastro Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet Yiğit de  Yapı Kayıt Belgesinden Kat Mülkiyetine Geçiş Aşamasındaki Süreç ve İşlemler ile ilgili açıklamalar yaptı.
 
PLAKET TAKDİMİ
 
Konuşmaların ardından çalıştay soru-cevaplarla devam etti ve Sivaslı Sanayici ve İşadamları Grubu Derneği Başkanı Hüsnü Eken’in konuşmacılara plaket takdimi ile son buldu.
 
Gayrimenkul Hukuku Enstitüsü, İmar Barışı yasasıyla ilgili danışmanlık hizmeti vermektedir.