Doğal Sit İlanına Değerlendirme ve İtiraz

Doğal Sit İlanına Değerlendirme ve  İtiraz
 
    Çevre ve Şehircilik bakanlığının ülke çapında yaptığı çalışmalarla eskiden doğal sit olan bazı alanların derecesi değiştirildi.Bazı sit alanları ise yeniden oluşturuldu.
Bu alanlardan bazı nitelikleri taşıyanalar kesin korunacak hassas alan olarak cumhurbaşkanınca ilan edildi.Ülkemizin önemli varlıklarından olan doğal sitlerin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması çok önemli.Bu tip  alanların uzun yıllar önce kesin korumaya alınması gerekirdi.Ancak elde kalan varlılların hala korunması önem arzediyor.
 Ancak, bu çalışmalarda gerek özel şirketlerin gerekse bakanlık birimlerinin hatalı niteleme yapabileceği de bir gerçek.Bu konuda bir çok bilirkişi raporu ve mahkeme kararı bunu gösteriyor.
  Bu alanların belirlenmesinde ve ilanından dolayı bazı hak sahiplerinin mağdur olması söz konusu olabilir.
Bu hak sahipleri için itiraz süresi başladı. İtirazların yapılması sonuç almazsa mahkeme yolu da bulunmaktadır.
 
  Bu konuda bilgi almak isteyen vatandaşların Gayrimenkul Hukuku Enstitüsü Sit Alanları Çalışma Komitesine başvurmaları mümkündür. info@gayrimenkulhukuku.org