TİCARET VE BORÇLAR HUKUKU

TİCARET VE BORÇLAR HUKUKU


Image * Ticari nitelikteki alacak davalarının takibi.
* Ticaret Hukuku kapsamına giren konularda danışmanlık hizmetleri.
* Şirket birleşme ve devralma süreçlerinin yürütülmesi.
* Ticaret Hukuku kapsamına giren tüm sözleşmelerin hazırlanması.