İDARE VE VERGİ HUKUKU

İDARE VE VERGİ HUKUKU


Image * Vergi uyuşmazlıklarına ilişkin her türden davanın takibi.
* Vergi Hukuku kapsamına giren konularda danışmanlık hizmetleri.
* Vergi  süreçlerinin yürütülmesi.
* İdare Hukuku kapsamına giren tüm sözleşmelerin hazırlanması.
* Tam Yargı davalarının takibi.
* İdare hukuku anlamındaki İptal Davalarının takibi.
* Kamulaştırma işlemlerine ilişkin yargı süreçlerinin takibi