İCRA HUKUKU

İCRA HUKUKU


Image
İCRA TAKİPLERİ

·         İlamsız ve İlamlı İcra Takipleri
·         İpotek ve Rehin Takipleri
·         Takibe İtiraz İşlemleri
·         İmzaya İtiraz ve Grafoloji İncelemeleri
·         Mal Beyanı ve Taahhüt Davaları
·         İflas Hukukuna İlişkin Süreçler
·         İstihkak ve İstirdat, Sıra Cetveli İşlemleri
·         İhale ve İhalenin Fesih İşlemleri
 
 
DAVALAR

·         İtiraz Davaları
·         İcra Şikayetleri
·         İhalenin Fesih Davaları
·         Kıymet Takdiri Davaları
·         Sıra Cetveli Davaları
·         İstihkak Davaları
·         Hacizden Dolayı Tazminat Davaları
·         İtirazın Kaldırılması ve İptal Davaları
·         Tasarrufun İptali Davaları
·         İflas ve Konkordato Davaları

DANIŞMANLIK

·         Mal Varlığı İstihbarat Çalışmaları
·         İcra İflas Konularında Hukuksal Araştırma Dosyaları