GAYRİMENKUL HUKUKU

GAYRİMENKUL HUKUKU


Image Gayrimenkul Hukuku Bölümümüz, Gayrimenkul Hukuku Enstitüsü’nün araştırma ve bilimsel çalışmalarına iştirak etmekte ve katkı sağlamaktadır. Bölüm, Gayrimenkul başlığı altında kitap ve makale çalışmaları yaptığı gibi, bu konudaki üniversite, enstitü, dernek, vakıf ve platformlarda yapılan çalışmalarda yer almaktadır.  

Orman Hukuku ve 2B, 100 Soruda Kentsel Dönüşüm gibi yayınlarımız bölüm avukatlarımız tarafından hazırlanmıştır.

DAVALAR

·         Kentsel Dönüşüm Hukuku
·         Tapu iptal davaları
·         Plana itiraz ve imar planı iptal davaları
·         Kadastro ve 2B-orman davaları
·         Kamulaştırma davaları
·         Kamulaştırmasız el atma (hukuki-fiili) Davaları
·         Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri ve Davaları
·         Şufa ve izale-i şüyu Davaları
·         Kira ve Ecr-i misil Davaları
·         Kentsel Dönüşüme Dair Davalar
·         Kat Mülkiyeti Kanununa Dair Davalar
·         Kültür ve Tabiat Varlıkları Kurul Davaları


 
 
DANIŞMANLIK

·         İmar Barışı Danışmanlığı
·         Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmeler
·         Hasılat Paylaşım Usulü İnşaat Sözleşmeleri
·         Plan Tadilatı Hazırlama
·         Kültür ve Tabiat Varlıkları (Sit Alanı) İtiraz ve Değerlendirme
·         Kentsel Dönüşüm Hukuku Proje Danışmanlığı
·         Site Yönetim Danışmanlığı
·         Müteahhitlik Sözleşmeleri
·         Gayrimenkule Dair Tüketici Kanunundan Doğan Form ve Sözleşmelerin Hazırlanması
·         Kira Sözleşmeleri
·         Büyük Projelerin Yönetim Planının Hazırlanması 
·         Yurt Dışı İşler