SINAİ MÜLKİYET HUKUKU

SINAİ MÜLKİYET HUKUKU


Image Büromuz, sürekli gelişen Fikri ve Sınaî Mülkiyet Hukukuna ilişkin tüm alanlara, bünyesinde özel olarak oluşturduğu Departman vasıtasıyla, gereken önemi vermekte olup, bu amaca yönelik olarak, ADRES-PATENT firması ile ortak çalışmalar düzenlemekte ve müvekkillerine, hızla gelişen bu hukuk dalına ilişkin tüm konularda gereken hukuki hizmetleri tam ve eksiksiz  olarak vermektedir.
 
* Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukukuna ilişkin her türlü danışmanlık hizmetleri.
* Markanın Hükümsüzlüğü Davaları.
* Patentin Hükümsüzlüğü Davaları.
* Faydalı Modelin Hükümsüzlüğü Davaları.
* Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukukuna ilişkin Tazminat Davaları.
* Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukukuna ilişkin Sözleşmelerin hazırlanması.
* Firmalara, eğitim hizmetlerinin verilmesi.
* Fikri Mülkiyet Hukukuna ilişkin her türlü Savcılık işlemlerinin yürütülmesi.
* Eser tescil süreçlerinin yürütülmesi.
* FSEK kapsamına giren Davalar.
* Fikri Hakların Uluslararası düzlemde korunmaları.