CEZA HUKUKU

CEZA HUKUKU


Image *  5237 sayılı Türk Ceza Kanunu kapsamına giren suçlara ilişkin davaların takibi.
* Koruma tedbirleri neticesinde oluşan tazminat davaları.
* Bilişim Suçlarına ilişkin davaların takibi.
* Fikri Mülkiyet Haklarına ilişkin ceza davalarının takibi
* Savcılıklardaki hukuki süreçlerin takibi
* Mali Suçlara ilişkin dava süreçlerinin takip edilmesi.