BİLİRKİŞİLİK

BİLİRKİŞİLİK


Image
Büromuzda aşağıdaki hukuk konularında  bölümlerimiz özel bilirkişilik ve hukuki mütalaa vermektedir.

* Kentsel dönüşüm (Riskli rapora itiraz, maliklerin hakları ve anlaşmaların geçerliliği ile haklar, riskli alan ve rezerv alanları hakkında alınan idari kararların geçersizliği)
* Orman Hukuku-2-B,
* Kadastro,
* İmar planlarının incelenmesi ve itirazı ve plan davaları,
* İnşaat sözleşmeleri,
* Sit alanları, (doğal sitler, kentsel sitler)
* Patent Hukuku,
* Marka Hukuku,
* Tasarım Hukuku,
* İş hukuku,
* Boşanmadan doğan mal paylaşımı hesaplamaları,
* İcra Hukuku
* Ceza infaz hukuku