100 SORUDA İMAR BARIŞI SORULAR-CEVAPLAR

-Yapı Kayıt Belgesi Sahibine İmar Kirliliği Suçundan Açılan Soruşturma veya Ceza Davası düşer mi?
İmara veya ruhsata aykırı inşaatla ilgili belediye veya il encümeni tarafından verilen idari para cezası dışında konunun imar kirliliği bakımından takibini savcılık ve ceza mahkemeleri yapacaktır. Yapı kayıt Belgesi alan binaların malikleri hakkında açılmış böyle bir soruşturma veya ceza davası düşecek midir?
5237 Sayılı TCK 184. Maddesi İmar kirliliği suçunu düzenlemektedir.
(1) Yapı ruhsatiyesi alınmadan veya ruhsata aykırı olarak bina yapan veya yaptıran kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(2) Yapı ruhsatiyesi olmadan başlatılan inşaatlar dolayısıyla kurulan şantiyelere elektrik, su veya telefon bağlantısı yapılmasına müsaade eden kişi, yukarıdaki fıkra hükmüne göre cezalandırılır.
(3) Yapı kullanma izni alınmamış binalarda herhangi bir sınai faaliyetin icrasına müsaade eden kişi iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(4) Üçüncü fıkra hariç, bu madde hükümleri ancak belediye sınırları içinde veya özel imar rejimine tabi yerlerde uygulanır.
(5) Kişinin, ruhsatsız ya da ruhsata aykırı olarak yaptığı veya yaptırdığı binayı imar planına ve ruhsatına uygun hale getirmesi halinde, bir ve ikinci fıkra hükümleri gereğince kamu davası açılmaz, açılmış olan kamu davası düşer, mahkum olunan ceza bütün sonuçlarıyla ortadan kalkar.
7143 Sayılı kanun 16. Maddesinde bu konuda bir açıklama bulunmamaktadır.
Ancak işlenen suça daha sonra yürürlüğe giren bir kanunla af getirilmiş olduğundan, kamunun zararı ortadan kalkmakta olduğundan bu konuda soruşturma ya da ceza davasının kalkacağını düşünmekteyim. Bu maddeye göre suçu işleyen kimse yapı kayıt belgesi aldığında; ceza almış kişilerin cezaları kesinleşmemişse haklarında ceza kararı verilmeyecek, savcılık aşamasında ise dava açılmayacaktır.